Gspp : İyi Tohum ve Fide Uygulamaları

İyi Tohum ve Bitki (fide) uygulamaları (GSPP), tohumda ve bitkide hijyenik üretim sistemleri üzerine dizayn edilmiş şeffaf bir uluslar-arası iş zinciri sistemidir. Bu sisteme göre akredite olmuş şirketler, en yüksek düzeyde bir kalite yönetim sistemiyle çalışırılar. Bu şirketlerin çalışma metodları, hastalığa ilişkin olarak GSPP tarafından verilen standartları uygulamak zorundadırlar. GSPP sistemine giren şirketler peryodik olarak kontrol edilirler. Denetleme kurumları sağlıklı tohum ve fidelere ilişkin raporlar vererek, ilgili kuruluşların üretim alanları ve partileri konusunda güvenilir bilgiler verirler.

GSPP’nin Prensipleri

  • Tohum ve fide üretim yerlerinin çevreden izolasyonu
  • Risk faktörlerinin yönetimi ile hastalıklardan korunma
  • Gerek tohumda ve gerekse fide üretimi sürecinde devam eden sürekli izleme
  • Sevkiyattan önce kontrol: Bütün tohum lotları GSPP standartlarına göre test edilmelidir.

Bağımsız denetleme kuruluşları

GSPP standartları en gelişmiş bilgi birikimine göre yıllık olarak değerlendirilir. GSPP standartlarının güncelliği, endüstri ve araştırma enstitüsü uzmanlarına danışılarak güvenceye alınır.

4 Risk faktörü

Su

Bir üretim tesisinin yönetimi, kullanılan suyun Clavibacter gibi hastalıklardan ari olduğundan emin olmalıdır. Eğer gerekiyorsa su dezenfekte edilmelidir.

Kişiler

Gerek çalışan kişiler ve gerekse ziyaretçi ve teknik personel bulaşma riski nedeniyle üst giysilerini değiştirmek suretiyle üretim alanına girmelidirler.

Üretim materyali

Tüm çoğaltım materyali GSPP standardına göre üretilmelidir. Eğer çoğaltım materyali GSPP standartlarına göre üretilmemişse bu üretim alanı, GSPP standartlarına uygun materyalle üretilen alandan ayrı bir şekilde yönetilmelidir.

Kullanılan araç-gereçler

Zararlı organizmaları taşıma riski olan araç gereçler risk analizine tabi tutulmalıdır. Bu analize bağlı olarak araç-gereç vd materyaller (makinalar, tepsiler, violleer, torf vb) güvenilir veya güvenilmez diye sınıflandırılmalıdır. Eğer araç-gereç vd materyaller güvenilmez olarak sınıflandırılmış iseler bu takdirde bu malzemeler üretim alanına girmeden önce dezenfekte edilmelidir.

Uygulamalar

GSPP akredite olmuş tohum veya fide üretim birimleri, GSPP standartlarına uymak ve yönetim, koruma ve kontrol yöntemlerini yukarıda sözü edilen risk faktörlerini dikkate alarak uygulamak zorundadırlar. Eğer bütün bunlara rağmen, örneğin Clavibacter görülürse, sorunun kökenine inecek soruşturmaya uygun prosedürlerin izlendiğinden emin olunmalıdır. Eğer gereksinim duyuluyor ise bu takdirde GSPP standartları, hastalığın yeniden çıkışını önleyecek şekilde adapte edilmelidir.

GSPP akredite sistemi içine giren üretim alanları veya şirketlere, örneğin domates tohum ve fide pazarına GSPP logosu ile giriş imkanı verilir. İlk GSPP tohum ve fideleri Temmuz 2011 den itibaren Hollanda ve Fransa’da sunulmaktadır.