SEBZELERDE YABANCI OT MÜCADELESİ

Yabancı Ot Zararları

Yabancı otlar sebze yetiştiriciliğinde de diğer bitkilerde olduğu gibi mahsulün topraktan aldığı gıdaya, suya ortak olur. Ayrıca yabancı otlar hastalık ve zararlılara konukçuluk yaparak kalite yönünden zararlı olmaktadır. Yabancı otların sebep olduğu ürün kaybı % 10 kadar tahmin edilmiştir. Fasulye ve Domateslerde yapılan çalışmalarda en fazla ürün ilk dört hafta tarlanın otsuz tutulmasıyla elde edilmektedir. Diğer devrelerde ot alımı ürünü fazlaca etkilememektedir.

Yabacı Otlarla Mücadele

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

  • Araziye iyice yanmış çiftlik gübresi verilmesine dikkat etmek gerekir.
  • Zamanında çapa yapılması,tarla içinde ve tarla dışında yabancı ot tohumlarının tarlaya dökülmeden önce biçilip yok edilmesi, çapa aletlerinin temizliğine dikkat edilmesi,bulaşık tarladan çıkan aletler temizlenmesi gereklidir.
  • Tarlayı derin sürmekle de nisbeten yabancı ot kontrolü sağlanabiliri.
  • Temiz tohumluk kullanmak.
  • Sulama kanallarını temiz tutmak.
  • Ekim nöbeti (münavebe) uygulamak.

KİMYASAL MÜCADELE

Mücadele zamanının tesbiti

Sebze tarlalarında yapılacak ilaçlı mücadele ilaçların özelliklerine göre

  •  Dikim öncesi
  •  Dikim veya ekimden hemen sonra
  •  Dikim sonrası

olmak üzere üç dönemde uygulanır.

İLAÇLAMA ŞEKLİ

Dikim öncesi uygulanan ılaçlar atıldıktan sonra 5-7 cm toprak derinliğine karıştırılmalıdır. Bu tip ilaçlamalarda tarla düz ve keseksiz olmalıdır. ılacın dozunun iyi ayarlanması ve araziye homojen olarak dağılmasına dikkat edilmelidir.

Ekim sonrası kullanılan ilaçlar

Ekimi mütakiben uygulanır ve tarla yüzeyi işlenmez.

Dikim sonrası kullanılan ilaçlar

Dikimi takiben uygulanacağı gibi, boğaz doldurma işleminin ardından uygulana bilir.

Dikimden sonra uygulanan ilaçların tatbikinden sonra yapılacak toprak işlemleri ilaçların aktivitelerini azaltacağından istenilen yabancı ot kontrolü sağlanamaz