Seralarda Karbondioksit Gübrelemesi

Modern seracılıkta karbondioksit gübrelemesi, bitki beslemenin en önemli konularından biridir. Bu konuya Kuzey Avrupa ülkeleri çok daha büyük bir önem vermektedir.

Bilindiği gibi bitki yaşamının en önemli bir işlevi olan fotosentez, karbondioksit ve suyun varlığı halinde ve yeterli ışık koşulları altında mümkün olmaktadır. Ortaya çıkan karbonhidrat ise bitkinin enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Seracılıkta karbondioksit gereksinimine, havalandırmanın yeterli olmadığı kış aylarında daha büyük ihtiyaç duyulmaktadır.Konuya ilişkin olarak geliştirilen bir yöntem, FİDEBİRLİK’in 7-8 Mayıs 2010 tarihlerinde yaptığı “Fide işletmelerinde teknik alt yapı ve topraksız tarım” toplantısında açıklandı.

Yönteme göre kış aylarında eğer ısıtma kaynağı olarak LPG kullanılıyor ise bu takdirde gündüz LPG ile elde edilecek sıcak su depolanacak ve geceleyin sera ısıtması için kullanılabilecek. Sıcak su ısıtması ile elde edilen karbondioksit de gündüz seralara verilebilecek.